Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab
af 1946
Rousthøjs Allé 8C
7130 Juelsminde

Dato:
OPSIGELSE AF UNGDOMSBOLIGER
Undertegnede opsiger herved lejemålet vedrørende lejligheden:

Afdeling: Lejligheds nr.:
Adresse:
Til ophør pr.: Lejligheden forventes at være ryddet den.:
Min nye/pårørendes adresse bliver:

Tlf. nr.:

Mail.:

* Ved eventuel overskud på den endelige boligopgørelse, bedes bankkonto oplyses her:
Cpr. nr. på fraflytter bedes venligst oplyst her:
Genudlejning forsøges før ovennævnte ophørsdato, så vidt boligens istandsættelse kan færdiggøres.

Jeg/pårørende er indforstået med, at man med eventuelt manglende udlejning er pligtig til at betale husleje til lovlig opsigelsesfrist i henhold til lejekontraktens bestemmelser.
Løbende måned + 6 uger.
Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsen gælder.
OBS!!
Husk at melde flytning til FIBIA - såfremt man har en mellem eller stor TV pakke, eller internet.

Lejers /pårørendes underskrift: Ægtefælles/samlevers underskrift:
Jeg accepterer og giver hermed samtykke til, at vi kan udveksle oplysninger og må kommunikere pr. e.mail

Jeg accepterer Vilkår om CPR-nummer eller fødselsdato


Vi bruger dit cpr-nummer til identifikation, samt eventuel elektroniske ind- og udbetalinger såsom NEM-konto og betalingsservice