Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946 er en almennyttig boligforening, som har ca. 750 boliger.
Der er ca. 400 familie,- ungdoms- og seniorboliger fordelt på 14 afdelinger, beliggende i Juelsminde og Hornsyld. Se mere om de enkelte boliger i menu-bjælken øverst.

Alle boliger er lejeboliger og for at komme i betragtning til en familie,- ungdoms- eller seniorbolig, skal man være medlem af Boligselskabet.
Et medlemsbevis koster kr. 300,00. Indmeldelsesblanket findes i menu-bjælken øverst.
For at bevare sin anciennitet i Boligselskabet, skal man betale et årligt medlemsgebyr på kr. 150,00.  

Det anbefales, at man får opkrævningen tilmeldt til betalingsservice, da det ellers vil koste et gebyr på kr. 40,  –   såfremt man vælger at betale opkrævningen på kontoret.

Derudover er der ca. 350 ældre- og plejeboliger, alle beliggende på Juelsmindehalvøen.
Alle ældre- og plejeboliger visiteres igennem Hedensted Kommune. Dog står Boligselskabet selv for udlejning af Kuren i Juelsminde.
Det kræver ikke medlemskab af Boligselskabet at leje ældre-eller plejeboliger.

 

Ny affaldsordning 2021

Hedensted Kommunes affaldsordning for husholdningsaffald gælder for:

Papir/Pap – Metal/Plast/Mad – samt drikkekartoner, madaffald og restaffald.

Læs mere i sorteringsguiden her: https://www.viermed.dk/wp-content/uploads/2021/04/30141-Sorteringsguide_A4-plakat_print.pdf

Du kan stadig altid bruge genbrugsstationen til det affald du sorterer, og til det affald der ikke dækkes af affaldsordningen.

Se mere om den nye affaldsordning her: https://www.hedensted.dk/borger/affald,-bolig-og-flytning/affald-og-genbrug/ny-affaldsordning

Hvornår får du tømt din affaldsbeholder?  

På Hedensted Kommunes hjemmeside kan du se, hvornår der bliver tømt affald på din adresse, samt printe en afhentningskalender.

Du finder siden her:  https://hedensted.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx

 

OBS!!! – CORONAVIRUS – OBS!!!

Kontoret har åben Mandag – Torsdag kl. 12 – 16.
Vi holder stadig afstand og benytter det opstillede håndsprit.


 

Direktør:
Henrik Alleslev, Bankagervej 60, Ølsted, 8723 Løsning
Mobil: 21 69 50 35
E-mail: ha@jab1946.dk
Administration:
Rousthøjs Allé 8c, 7130 Juelsminde.
Tlf.:75 69 53 80 – CVR.: 14176519
post@jab1946.dk