DER ER PR. 1. JUNI 2010 TRÅDT NY LOVGIVNING I KRAFT, SOM ÆNDRER DINE RETTIGHEDER SOM MEDLEM AF EN ALMENNYTTIG BOLIGFORENING.

Alle medlemmer – det gælder BÅDE AKTIVE OG HVILENDE medlemmer i boligforeningen, skal betale et opnoteringsgebyr, såfremt man vil bevare den anciennitet, som medlemsnummeret giver.

Overholdes dette ikke, mistes den anciennitet, der er oparbejdet, og der skal startes helt forfra på ventelisten, hvis man senere ønsker en bolig i Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946.

Opnoteringsgebyret vil blive opkrævet én gang om året – i løbet af januar – og det udgør for tiden kr. 150,-.

Det anbefales at man får opkrævningen tilmeldt til Betalingsservice, da det ellers vil koste et gebyr på kr. 40, såfremt man vælger at betale opkrævningen på kontoret.

Såfremt BETALING UDEBLIVER, vil du miste din anciennitet, uanset om du bor i boligforeningen, er hvilende eller aktivt medlem af Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af 1946.