Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab
  af 1946
  Rousthøjs Allé 8C
  7130 Juelsminde

  Dato:
  OPSIGELSE AF FAMILIE & SENIORBOLIGER
  Undertegnede opsiger herved lejemålet vedrørende lejligheden:

  Afdeling: Lejligheds nr.:
  Adresse:
  Til ophør pr.: Lejligheden forventes at være ryddet den.:
  Min nye/pårørendes adresse bliver:

  Tlf. nr.:

  Mail.:

  * Ved eventuel overskud på den endelige boligopgørelse, bedes bankkonto oplyses her:
  Cpr. nr. på fraflytter bedes venligst oplyst her:
  Genudlejning forsøges før ovennævnte ophørsdato, så vidt boligens istandsættelse kan færdiggøres.

  Jeg/pårørende er indforstået med, at man med eventuelt manglende udlejning er pligtig til at betale husleje til lovlig opsigelsesfrist i henhold til lejekontraktens bestemmelser, maximalt dog 3 måneder (løbende måned + 3 måneder)
  Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsen gælder.
  OBS!!
  Husk at melde flytning til FIBIA - såfremt man har en mellem eller stor TV pakke, eller internet.
  Ved dødsfald bedes kopi af skifteretsattest sendes til boligkontoret - flytteafregning kan ikke afregnes før.

  Lejers /pårørendes underskrift: Ægtefælles/samlevers underskrift:
  Jeg accepterer og giver hermed samtykke til, at vi kan udveksle oplysninger og må kommunikere pr. e.mail

  Jeg accepterer Vilkår om CPR-nummer eller fødselsdato


  Vi bruger dit cpr-nummer til identifikation, samt eventuel elektroniske ind- og udbetalinger såsom NEM-konto og betalingsservice